beroepservaringperiode

Ben je in opleiding tot architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect en studeer je na 31 december 2014 af? Dan is de volgende informatie voor jou van belang. Vanaf afstudeerdatum 1 januari 2015 ben je namelijk verplicht om na het afronden van je masteropleiding eerst twee jaar beroepservaring op te doen voordat je je kunt inschrijven in het architectenregister en dus de titel architect mag voeren. Dat geldt ook voor de titel stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect.

De verplichting tot een tweejarige beroepservaringperiode is in 2010 opgenomen in de Wet op de architectentitel. De wijze waarop de beroepservaringperiode moet worden doorlopen is uitgewerkt door Bureau Architectenregister in de Regeling beroepservaringperiode. Gedurende het opstellen van de regeling zijn er consultatieronden en een landelijke bijeenkomst georganiseerd waarin de concept-regelingen zijn gepresenteerd en bediscussieerd, de zogenoemde ‘BEP on tour’. Een deel van de feedback is in de regeling verwerkt.
Na goedkeuring van de Regeling Beroepservaringperiode door de verantwoordelijke bewindslieden van BZK, ELI en OCW is deze op 19 december 2012 gepubliceerd in de Staatscourant.

Bureau Architectenregister heeft de informatie voor studenten, docenten en andere geïnteresseerden samengevat in een folder. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om de site Beroepservaringperiode te bezoeken.