partners

Partners van de bni zijn onderdeel van het exclusieve netwerk van de bni. Het is een actief lidmaatschap voor organisaties en bedrijven. Partners bni worden genoemd in publicities van de bni, ze worden uitgenodigd voor evenementen van de bni en kunnen extra activiteiten van de bni sponsoren. Partners krijgen bovendien korting op advertenties in de Intern en de jaarlijkse speciale uitgave. Kennisdeling en informatieoverdracht tussen bedrijven en ieder werkzaam op het gebied van interieurarchitectuur worden gestimuleerd. Partners kunnen excursies en lezingen organiseren voor bni leden. Partners bni erkennen tot slot de gedragsregels van de bni.

Het bni partnerschap biedt dus onder andere naamsbekendheid, informatieve ondersteuning, aanwezigheid op de website, aanwezigheid bij activiteiten en evenementen. bni partnerlidmaatschap loopt, net als het andere lidmaatschap, per verenigingsjaar en opzeggingen moeten geschieden vóór 1 december.
Wilt u meer informatie ontvangen over het partnerschap? Neem dan contact op met bni bureau, Evaline Kruyssen, 020-7372362.