Innoveren of decoreren? Een debat over de toekomst van de interieurarchitect

06-10-2016

In het kader van het ‘Nationaal actieplan gereglementeerde beroepen’ heeft het Kabinet het voornemen om in 2017 te bezien of behoud van de titelwet voor interieurarchitecten nog passend is.

Woensdag 30 november 2016 organiseert de bni in samenwerking met de BNA en BNO een debat over de toekomst van de interieurarchitect in Pakhuis de Zwijger, waarmee we de publieke discussie aftrappen.

Het debat gaat in op het recent verschenen rapport Van binnen naar buiten, Een onderzoek naar de rol van de wettelijke titelbescherming voor interieurarchitecten. Dit rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW en het Atelier Rijksbouwmeester.
In het rapport wordt gepleit voor behoud van de wettelijke titelbescherming van interieurarchitecten.

Lees het rapport
Op de website van het College van Rijksadviseurs is het rapport te downloaden.
Klik hier. 

De conclusies en aanbevelingen van het rapport
Behoud titelbescherming
Samenwerking beroepsverenigingen
Samenwerking en samenhang in praktijk en onderwijs versterken
Interieurarchitectuur promoten als merk
Versterken HBO masters
Opzetten universitaire mastertrack

Programma
Inleidingen op het debat door:
Dr. Barbara Heebels, mede-auteur van het rapport - de bevindingen in het rapport en de aanbevelingen
Kees Spanjers, interieurarchitect - Interieurarchitectuur in cijfers, presentatie flitsenquête

Debat
De volgende personen hebben hun deelname aan het panel bevestigd:
Ingrid van Zanten (ArtEZ)
Jurjen Zeinstra (TUDelft)
Eline Strijkers (DoepelStrijkers)
Anja Dirks (Inzight Architecture)
Laura Vellinga (Lavelli interieurontwerp)
Joanne Zwart (Joanne Zwart - ruimte ontwerpen)

Gespreksleider
Janny Rodermond, oud directeur Stimuleringsfonds

Thema's die aan bod komen 
- De interieuropgave van de toekomst (en het belang van titelbescherming)
- De interieuropleiding van de toekomst (en het belang van research en development)
- De interieurpraktijk van de toekomst (en het belang van samenwerking, verandering, branding)

Programma
19:30 uur inloop
20:00 uur aanvang

Praktische informatie
Kosten en aanmelding
De avond is gratis toegankelijk.
Graag aanmelden bij Lisa Visser, secretariaat@bni.nl

Locatie
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC  Amsterdam
Klik hier voor een routebeschrijving

Datum
Woensdag 30 november 2016

Downloads
Flitsenquete Interieurarchitectuur 2015

Rapport Van binnen naar buiten, Een onderzoek naar de rol van de wettelijke titelbescherming voor interieurarchitecten


Powered by
Met dank aan de gastvrijheid van Pakhuis de Zwijger