Genomineerde bni-prijs 2013: Mirna Koghee

26-09-2013

“Zeer blij, verrast en vereerd ben ik om mijn afstudeerwerk te delen met vakgenoten door middel van de nominatie voor de BNI-prijs. Een ontwerp in de klassieke zin heb ik niet gemaakt, maar het is voornamelijk gegaan om een onderzoek naar theoretische onderbouwing tijdens het ontwerpen. Ik kijk uit naar de nabije toekomst. Na mijn studies bouwkunde en interieurarchitectuur ben ik klaar voor het bedrijfsleven. Ik heb zin om alles dat ik geleerd heb toe te passen. En vooral ook om te blijven leren en ervaringen op te doen. Ik kijk er naar uit om aan het werk te gaan.”

Hoe kan een ruimte de zintuigen stimuleren en welk effect brengt dit teweeg? Op deze vraag probeerde Mirna Koghee, student van de Master Interieurarchitectuur ArteZ Zwolle, een antwoord te formuleren tijdens haar afstuderen. Bij een project voor vooropleiding Bouwkunde ontdekte Mirna welke rol de zintuigen spelen bij de manier waarop dementerenden ruimtes ervaren. Haar interesse was gewekt.

Misleiden
“Interieurs worden meestal alleen voor het oog ontworpen. Dit gebeurt door middel van kleur, vorm en materiaal. Soms worden materialen gebruikt die het oog misleiden. Schijn bedriegt. Wat iemand met zijn ogen waarneemt, is niet altijd wat het materiaal in werkelijkheid is. Het in interieurs veel gebruikte materiaal HPL is hier een markant voorbeeld van. Behalve zien, spelen ruiken, horen en voelen een belangrijke rol in het interieur. Het beïnvloedt de beleving van een ruimte. Met een positief of negatief effect op emotie en gedrag.

Prikkelen
Alle zintuigen hebben invloed op de emotie en het gedrag van de mens. Waarom prikkelen we in onze interieurs dan voornamelijk het zintuig ‘zien’ en niet veel bewuster alle zintuigen?

Nieuwe tools
Ruimte gaat over meer dan het zien van ruimte, het gaat om een beleving. In de omgevingspsychologie wordt de wederkerige relatie tussen mens en omgeving onderzocht. Ik heb veel relevante literatuur en artikelen gelezen en ik heb experts van verschillende vakgebieden geïnterviewd om informatie te verkrijgen hierover. Ik onderbouw in mijn onderzoek en casestudy van de donkere brainstormruimte dat je als interieurarchitect ook andere tools kunt inzetten, tools die nu in de interieurarchitectuur nog niet voor handen zijn, maar wel in andere vakgebieden als omgevingspsychologie, diëtetiek, gedragseconomie en de muziekindustrie.

Relatie
Ik laat zien dat je ontwerpbeslissingen kunt nemen door wat er gevoeld, geroken of gehoord wordt in plaats van op het zicht, waarbij ruimtegebruik, routing, de zintuigen en de brainstormfase een relatie met elkaar aangaan.”