Genomineerde bni-prijs 2013: Maxime Vink

26-09-2013

“Tijdens mijn opleiding aan het AKV St. Joost te Breda heb ik me kunnen ontwikkelen als ontwerper. Zo weet ik nu mijn ideeën goed te verwoorden en toe te passen. Daarnaast werd er op het St. Joost veel aandacht besteed aan positionering. Als ontwerper houd ik me bezig met de genius loci, de geest of het karakter van een plek. De verhalen en geschiedenis van een omgeving zijn voor mij essentieel om te onderzoeken en deze informatie vervolgens om te zetten naar vormgeving. Op deze manier ontwerp ik een plaatsgebonden ontwerp en ontstaat er herkenning en begrip van de bewoners. Mijn ambitie is om te blijven ontwerpen en op deze manier de verhalen en geschiedenis te vertellen van een bepaald gebied.Om deze ontwerpen tot uitvoering te brengen en te laten samenkomen met haar omgeving. De nominatie van mijn afstudeerproject voor de BNI-prijs is voor mij dan ook heel motiverend. Het geeft voldoening dat mijn project wordt opgemerkt en dat het gedeeld wordt met een groter publiek.”

Maxime Vink deed voor haar afstudeerscriptie onderzoek naar de genius loci. Dat betekent letterlijk de geest of het karakter van een plek. Het zegt alles over de identiteit en de ziel van een locatie. Voor haar afstudeerproject dook Maxime in de ziel van het dorp Huijbergen.
“Nadat ik de genius loci van het dorp Huijbergen had geanalyseerd, heb ik geconcludeerd dat de bevolking van Huijbergen een besloten gemeenschap is, die zich decennia lang heeft verzet tegen modernisering. Ze hebben een sterke binding met de natuur en gebruiken handaangedreven machines. Tegenwoordig bestaat de behoefte van de dorpsgemeenschap om aan de buitenwereld te laten zien waar Huijbergen voor staat. Omdat de fiets volgens de bevolking van Huijbergen het ideale middel is om het dorp intens te beleven, heb ik een fietsverhuurbedrijf ontworpen.

Eigenheid
Voor het interieurontwerp gebruik ik de koekoeksklok als metafoor, een weerspiegeling van het alledaagse leven van de Huijbergse mens. Details en elementen van het mechaniek hebben sterke verwantschap met de levenshouding van de bevolking. Het beoogde ontwerp ademt de genius loci van Huijbergen en laat de buitenstaander kennismaken met de eigenheid van Huijbergen. In mijn ontwerp heb ik de onderdelen van de koekoeksklok gekoppeld aan de verschillende functies van het fietsverhuurbedrijf. De vorm van de loodstrip is uitgewerkt als mechaniek om de fietsen gecontroleerd verticaal op een plateau te geleiden. Dit plateau is beïnvloed door de koekoek, het vogeltje dat uit de klok schiet. Het plateau wordt in het ontwerp geleidelijk naar buiten ‘geschoten’ waarna de fiets beschikbaar is voor de klant.

Harmonica
De blaasbalg, het gedeelte van de klok dat geluid maakt en uitrekt als een harmonica, is vervolgens ingezet voor de toonbank. Wanneer het fietsverhuurbedrijf opent, wordt de toonbank verticaal uit de vloer geleid waardoor het uitrekt, net als de blaasbalg. Hierdoor vormen zich vakken voor identiteitsbewijzen. Ten slotte is de platine, het gedeelte dat het mechaniek van de koekoeksklok bij elkaar houdt, gebruikt als plek voor folders waarin routes staan om te fietsen.”