Genomineerde bni-prijs 2013: Linda Vervoort

26-09-2013

“Tijdens mijn opleiding aan de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht heb ik kunnen ontdekken waar mijn interesses binnen de interieurarchitectuur liggen. Ik hecht veel waarde aan goed onderzoek naar de context en de geschiedenis van een pand. De conclusies die ik trek uit dat onderzoek vormen de leidraad voor een ontwerp. Het tot in detail doordenken van een plan, dat is waar ik naar streef. Ik wil met mijn ontwerpen een intense, maar heldere, ruimtelijke beleving creëren. In mijn afstudeerproject heb ik deze fascinaties bij elkaar gebracht. Mijn ambitie is mezelf de komende jaren in de praktijk verder te ontwikkelen als interieurarchitect, door te werken bij verschillende bureaus.”

Linda Vervoort vormde zich als interieurarchitect aan de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht. In haar afstudeerproject probeert ze met een nieuw totaalconcept de eenheid terug te brengen in drie oude patriciërswoningen. Het verbindend element is een tuin met groente, fruit en kruiden.
“Het project ‘de drie eenheid’ omvat drie panden in het Brabantse Gemert die gebouwd zijn rond 1850. Oorspronkelijk waren dit patriciërshuizen. Door de jaren heen is de eenheid tussen deze drie panden steeds minder zichtbaar geworden. Doel van dit project voor mij was om zowel visueel als functioneel een nieuwe verbinding te creëren, waardoor de drie panden samen als eenheid functioneren.
Tijdens het proces van onderzoek en analyse heb ik mezelf verdiept in de geschiedenis van het dorp Gemert. Interessant vond ik daarbij de Gemertse kruidentuin, die in 1947 door het gemeentebestuur op werd gericht als proef- en demonstratietuin. Hierdoor werden jonge boeren, die na de Tweede Wereldoorlog zonder werk zaten, gestimuleerd om op kruidenteelt over te gaan, waarmee zij zichzelf van werk konden voorzien. In 1953 werd de proef- en demonstratietuin weer opgeheven, maar een klein deel hiervan is bewaard gebleven en nog altijd te bezichtigen.
Dit stukje geschiedenis heeft mij geïnspireerd bij het definiëren van de nieuwe bouwopgave. Vijf thema’s vormen hierbij het totaalconcept: verbouwen, verwerken, verkopen, consumeren en leren. Aan elk thema heb ik vervolgens een functie gekoppeld, waarbij de verschillende functies elkaar aanvullen. Het verbindende element in het geheel is de tuin, waarin kruiden, fruit en groenten verbouwd worden. Deze producten vormen de basis voor de verkoop in de winkel, het verwerken in de keuken, het consumeren in het restaurant en het leren in het educatiecentrum.

Voelen, ruiken, proeven
Het nieuwe interieur is gebaseerd op de originele structuur van de panden. De gang, die van voor- tot achterdeur doorliep, vormde een centrale as waarbij de verschillende vertrekken aan weerszijden van deze gang lagen. De centrale as in de panden loopt door in de looppaden in de tuin, waarmee de verbinding tussen binnen- en buitenruimte ontstaat. De drie kassen, die in hun contouren het spiegelbeeld van de panden zijn, zorgen ervoor dat het perceel visueel omsloten wordt, waarbij alleen de open ruimtes tussen de panden en de kassen zorgen voor doorkijken naar de tuin. De ruimte die ontstaat vormt daarmee zowel visueel als functioneel het hart in het geheel.
Met dit ontwerp ontstaat een plek waar ontmoeting, beleving en educatie, voor jong en oud centraal staan. Het zicht op de tuin vanuit de straat nodigt de voorbijganger uit om verder te komen en de binnensfeer in de buitenlucht te voelen, te ruiken en te proeven. Het creëren van de eenheid waarnaar ik heb gestreefd is functioneel terug te vinden in de verdeling van de thema’s verbouwen, verkopen, verwerken, consumeren en leren. Daarnaast vormt de tuin de visuele verbinding waarmee alle functies bij elkaar komen en daarmee compleet zijn.”