Denise Damme - master HKU Utrecht-eervolle vermelding

26-09-2014

“Ik ben een onderzoekende ontwerper. De dialoog met de opdrachtgever en gebruiker, en de verdieping in sociaal-maatschappelijke context, vormen voor mij de basis voor ruimtelijke uitgangspunten waaraan het ontwerp gaandeweg het proces getoetst wordt. Tegelijkertijd kan het ontwerpproces de inhoudelijke visie
aanscherpen. Onderzoek en ontwerp zijn daarmee geen opeenvolgende fases, maar ontwikkelen zich parallel. Tijdens mijn masterstudie is mijn passie voor thema’s binnen zorg en onderwijs enorm gegroeid. Een publieke ruimte is van iedereen, maar hoe zorg je dat het ook bij ieders wensen en behoeften aansluit?
Dat fascineert me. De nominatie voor de BNI-prijs beschouw ik als een kans om mijn onderzoekaanpak, ontwerp en motivatie aan de buitenwereld te laten zien. Mijn ambitie is om binnen het vakgebied te kunnen bijdragen aan sociaal-maatschappelijke ontwerpvraagstukken, waarbij ik de vertaalslag van eindgebruiker naar de fysieke omgeving kan blijven maken.”