CRa: Schaf titelbescherming van interieurarchitecten niet af

05-07-2017

Het College van Rijksadviseurs hebben een advies uitgebracht aan de ministers van Economische Zaken, OCW en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: schaf de titelbescherming van interieurarchitecten niet af. De volgende redenen worden aangewend:
interieurarchitectuur is een vak op zich;
het publieke belang van interieurarchitectuur is groot;
verbinding met zusterdisciplines (architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect) wordt onherstelbaar beschadigd;
beleid van afgelopen decennia en opleidingsinvesteringen wordt overboord gegooid, waardoor de beroepsgroep ernstig gedupeerd wordt.

Het advies eindigt met het advies aan het ministerie van OCW om een onderzoek te starten naar een universitaire afstudeerrichting aan de TUDelft.

Lees hier het gehele advies.